تبلیغات در پادکست

میتوانید حدس بزنید در طول یک روز چه تعداد پادکست پخش میشود؟ 100 هزار پخش؟ 200 هزار پخش؟ خیر! بیش از یک میلیون پادکست در طول یک روز پخش میشود و این عدد هر روز در حال افزایش است. اگر اینجایید تا مخاطب صدای شما را بشنود پس جای درستی هستید. تبلیغات در پادکست همان چیزی است که شما به آن نیاز دارد.

پادکست ....

ضرب المثل

روایت ماجرا و حکایت ضرب المثل به زبان ساده

پادکست ...

موسیقی

موسیقی های گلچین از بهترین های جهان

پادکست ...

زندگی افراد

خاطره های مسافرت به دور دنیا و کشورها

تبلیغات در پادکست چقدر سودآور است؟

این امکان وجود دارد که بگوییم: زیاد! اما بستگی دارد که: شما چه تعداد مخاطب دارید؟ در طول یک ماه چقدر اپیزودهای شما شنیده میشود؟ میزان صمیمیت و تاثیرگذاری شما بر روی مخاطب چقدر است؟ اگر فرض بر این بگیریم که اپیزود شما پس از انتشار در طول یک ماه حداقل 30 هزار پخش را داشته باشد. شما میتوانید به ازای هر پخش 200 الی 300 تومان دریافت کنید که میشود 6 الی 9 میلیون تومان درآمد از هر اپیزود پادکست

به دست آوردن این تعداد پخش برای پادکست نه کار سختی است و نه کار آسانی بستگی به مخاطب شما، میزان فعالیت، کیفیت پادکست و … دارد. میدانیم که در طول روز حداقل یک میلیون پخش پادکست انجام میشود که یعنی چرخش مالی روزانه 200 میلیون تومان در این حوزه که هر روز از روز قبلی نیز بیشتر میشود. شما میتوانید در این چرخه برای کسب در آمد از پادکست به روش تبلیغات در پادکست سهمی داشته باشید. در این روش یک کسب و کار به عنوان اسپانسر شما معرفی میشود. روش دیگر برای درآمد از پادکست روش مانیتایز است که در آینده نزدیک برای پادکسترها پیاده سازی میشود.